Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
58 7.1.2016 16:18 - 17:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 16:12 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
58 7.1.2016 16:18 - 17:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 16:22 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
75A 7.1.2016 16:08 - 17:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Brobacka, kl. 16:31 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 7.1.2016 16:02 - 17:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 16:17 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
98 7.1.2016 15:56 - 16:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Rastböle (M), kl. 15:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
150 7.1.2016 15:56 - 16:57
Regiontrafik, linje 150 från Helsingfors, kl. 15:57 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
95 7.1.2016 15:56 - 17:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Östra centrum (M), kl. 16:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
95 7.1.2016 15:56 - 17:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 95 från Gungvägen, kl. 16:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
98 7.1.2016 15:56 - 16:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Östra centrum (M), kl. 15:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
89 7.1.2016 15:51 - 16:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 89 från Hertonäs (M), kl. 15:55 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor