Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 4T 19.6.2015 13:28 - 14:00
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 4T mot Skatuddens terminal, undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Päävartio. Beräknad tid: 13:25 - 14:00.
S
E 18.6.2015 19:31 - 20:25
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 19:25 inställd.
S
147 18.6.2015 16:37 - 17:41
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 16:41 inställd. Orsak: olycka.
S
156 18.6.2015 13:15 - 14:15
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 13:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 18.6.2015 08:31 - 08:44
Närtåget A mot Alberga, kl. 08:14 inställd.
S
A 18.6.2015 08:31 - 09:07
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 08:37 inställd.
S
106 18.6.2015 00:14 - 01:16
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 00:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86B 17.6.2015 23:21 - 18.6.2015 00:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 86B från Sandhamn, kl. 23:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 17.6.2015 16:41 - 17:05
Närtåget I mot Dickursby, kl. 16:35 inställd.
S
I 17.6.2015 16:41 - 17:33
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 17:03 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor