Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
248A 21.6.2015 09:54 - 12:00
Regiontrafik, linje 248A, undantagsrutt. Orsak: vägarbete. Plats: Linjat eivät aja Laaksonlahdentien kautta. Beräknad tid: 08:39 - 12:00.
S
109 20.6.2015 17:53 - 18:41
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 17:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 19.6.2015 20:29 - 22:25
Esbo lokaltrafik, linje 86, försenas. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 20:25 - 22:25.
S
4 19.6.2015 19:34 - 19:40
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: ooppera. Beräknad tid: 19:32 - 19:40.
S
121A 19.6.2015 17:27 - 18:15
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 17:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 4T 19.6.2015 13:28 - 14:00
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 4T mot Skatuddens terminal, undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Päävartio. Beräknad tid: 13:25 - 14:00.
S
E 18.6.2015 19:31 - 20:25
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 19:25 inställd.
S
147 18.6.2015 16:37 - 17:41
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 16:41 inställd. Orsak: olycka.
S
156 18.6.2015 13:15 - 14:15
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 13:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 18.6.2015 08:31 - 08:44
Närtåget A mot Alberga, kl. 08:14 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor