Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
740 5.1.2015 15:35 - 16:50
Regiontrafik, linje 740 från Nissas, kl. 15:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 5.1.2015 14:39 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 14:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 5.1.2015 14:37 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 14:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
62 5.1.2015 14:35 - 15:21
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 14:21 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
62 5.1.2015 13:47 - 14:40
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 13:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 5.1.2015 13:28 - 14:00
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan . Orsak: felparkerad bil. Plats: Laivurinkatu. Beräknad tid: 13:25 - 14:00.
S
554 5.1.2015 12:51 - 13:49
Regiontrafik, linje 554 från Östra Centrum, kl. 12:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
363A 5.1.2015 12:00 - 12:44
Regiontrafik, linje 363A från Askis, kl. 11:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
107 5.1.2015 11:56 - 12:36
Regiontrafik, linje 107 från Storåkern, kl. 11:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 5.1.2015 09:51 - 10:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 09:34 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor