Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 543 14 12 3 2 46 26.11.2014 14:00 - 18:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 26.11.2014 14:00 - 18:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
70 26.11.2014 11:42 - 12:24
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 11:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6 26.11.2014 11:33 - 12:15
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 8 mot Arabia, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Caloniuksenkatu. Beräknad tid: 11:31 - 12:15.
S
14 26.11.2014 09:47 - 10:47
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Stensvik, kl. 09:47 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
14 26.11.2014 08:47 - 09:42
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Stensvik, kl. 08:42 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
243 26.11.2014 07:48 - 08:28
Regiontrafik, linje 243 från Veikkola, kl. 07:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
53 26.11.2014 07:22 - 08:20
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Myrbacka, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 543 14 12 3 2 46 26.11.2014 07:00 - 10:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 07:00 - 10:00.
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 26.11.2014 07:00 - 10:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 07:00 - 10:00.

Sidor

Sidor

Sidor