Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 2.8.2014 07:00 - 20:30
Helsingfors linje 51, i riktningen mot Hagnäs undantagsrutt Karlsgatan - Franzensgatan. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 07:00 - 20:30.
S
9 2.8.2014 05:20 - 3.8.2014 01:10
Spårvägslinje 9 trafikeras hela dagen rutten Karlsgatan - Västra Brahegatan - Sturegatan - Aleksis Kivis gata. Orsak: publikevenemang.
S
8 2.8.2014 05:00 - 23:55
Spårvägslinje 8 kör hela dagen rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: publikevenemang.
S
82 1.8.2014 20:54 - 21:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 20:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
154 1.8.2014 12:50 - 13:43
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 12:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
H 1.8.2014 10:11 - 11:14
Närtåget H mot centrum, kl. 10:14 inställd.
S
N 1.8.2014 07:56 - 09:01
Närtåget N från centrum, kl. 08:01 inställd.
S
N 1.8.2014 07:56 - 09:45
Närtåget N mot centrum, kl. 08:45 inställd.
S
505 1.8.2014 07:12 - 08:06
Regiontrafik, linje 505 från Bolarskog, kl. 07:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 31.7.2014 22:16 - 23:01
Närtåget N från centrum, kl. 22:01 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor