Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
23 22.5.2015 15:16 - 18:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 17:14 inställd. Orsak: personalbrist.
S
23 22.5.2015 15:15 - 17:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 16:22 inställd. Orsak: personalbrist.
S
23 22.5.2015 15:14 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 15:35 inställd. Orsak: personalbrist.
S
61 22.5.2015 11:33 - 12:20
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Dickursby, kl. 11:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 22.5.2015 10:42 - 11:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 10:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 6 7A 22.5.2015 10:01 - 10:15
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken, 7A mot Senattorget och 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sörnäs - Helsingegatan - Björnparken - Hagnäs. Orsak: hinder på spåren. Plats: Hakaniemi. Beräknad tid: 09:58 - 10:15.
S
64 22.5.2015 09:16 - 10:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Östra Baggböle, kl. 09:27 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
23 22.5.2015 08:33 - 09:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 08:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 22.5.2015 08:22 - 09:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 08:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
577 22.5.2015 07:48 - 08:32
Regiontrafik, linje 577 från Jakobacka, kl. 07:32 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor