Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
11 27.7.2015 08:19 - 09:05
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Frisansplatsen, kl. 08:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
132 27.7.2015 08:03 - 09:05
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 08:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Y 27.7.2015 07:26 - 08:02
Närtåg Y mot Helsingfors från Kyrkslätt kl. 07:29, inställd.
S
T 27.7.2015 02:30 - 04:30
Närtåg T mot Helsingforskl. 3.14 och 4.14 inställd. Buss 70X trafikerar till stationer mellan Kervo och Dickursby. Orsak: banarbeten.
S
T 26.7.2015 23:00 - 27.7.2015 01:55
Närtåg T från Helsingfors kl. 0.44 och 1.44 inställd. Buss 70X trafikerar till stationer mellan Kervo och Dickursby. Orsak: banarbeten.
S
158 26.7.2015 18:38 - 19:38
Regiontrafik, linje 158 från Helsingfors, kl. 18:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 26.7.2015 13:04 - 13:30
Spårvägslinje 9, försenad. Orsak: hinder på spåren. Plats: Jämsämkatu. Beräknad tid: 12:59 - 13:30.
S
110 26.7.2015 03:28 - 04:26
Regiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 03:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
53 25.7.2015 18:14 - 19:04
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Pejas, kl. 18:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
42 25.7.2015 11:25 - 14:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 42 från Gamlas, kl. 13:16 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor