Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
24 10.6.2015 11:36 - 12:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 24 från Fölisön, kl. 11:25 inställd. Orsak: olycka.
S
A 10.6.2015 08:16 - 08:27
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 07:57 inställd.
S
A 10.6.2015 08:16 - 08:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 08:24 inställd.
S
A 10.6.2015 08:16 - 09:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 08:47 inställd.
S
A 10.6.2015 06:51 - 07:14
Närtåget A mot Alberga, kl. 06:44 inställd.
S
A 10.6.2015 06:51 - 07:37
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 07:07 inställd.
S
R Z H 9.6.2015 20:11 - 22:00
Närtågen: H, R och Z, möjliga förseningar 10-15 min. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 20:06 - 22:00.
S
R Z K H T I N 9.6.2015 18:20 - 19:00
Närtågen: H, I, K, N, R, T och Z, försenas 10 min. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 18:16 - 19:00.
S
4 4T 9.6.2015 16:51 - 17:30
Spårvägslinjerna: 4 mot Skatudden och 4T mot Skatuddens terminal, undantagsrutt. Vänds vid Salutorget. Skatudden trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Päävartio. Beräknad tid: 16:48 - 17:30.
S
474A 9.6.2015 16:09 - 17:10
Regiontrafik, linje 474A från Helsingfors, kl. 16:10 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor