Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
H 12.7.2014 09:36 - 22:14
Närtåget H mot centrum, kl. 21:14 inställd.
S
Z 12.7.2014 09:36 - 23:41
Närtåget Z från centrum, kl. 22:41 inställd.
S
H 12.7.2014 09:36 - 12:48
Närtåget H från centrum, kl. 11:48 inställd.
S
650 12.7.2014 09:17 - 10:20
Regiontrafik, linje 650 från Övitsböle, kl. 09:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Z 12.7.2014 08:46 - 18:17
Närtåget Z mot centrum, kl. 17:17 inställd.
S
Z 12.7.2014 08:46 - 19:41
Närtåget Z från centrum, kl. 18:41 inställd.
S
Z 12.7.2014 08:46 - 23:17
Närtåget Z mot centrum, kl. 22:17 inställd.
S
R 12.7.2014 08:11 - 08:52
Närtåget R mot centrum, kl. 07:52 inställd.
S
M 12.7.2014 04:30 - 13.7.2014 23:59
M-tåg ersätts med bussar 499, 48 och 49 från Norra Haga till Vandaforsen 12 - 13.7 Orsak: banarbeten
S
N 12.7.2014 01:36 - 03:01
Närtåget N från centrum, kl. 02:01 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor