Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 29.1.2015 06:51 - 07:09
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 06:39 inställd.
S
550 28.1.2015 21:48 - 22:37
Regiontrafik, linje 550 från Westendstationen, kl. 21:37 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
N 28.1.2015 19:51 - 20:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 19:31 inställd.
S
N 28.1.2015 19:51 - 21:15
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 20:15 inställd.
S
77 28.1.2015 17:13 - 18:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 17:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 28.1.2015 17:11 - 17:39
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 17:09 inställd.
S
M 28.1.2015 17:11 - 18:07
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 17:37 inställd.
S
43 28.1.2015 16:10 - 17:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Elielplatsen, kl. 16:04 inställd. Orsak: olycka.
S
122A 28.1.2015 13:02 - 14:05
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 13:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1 2 28.1.2015 10:17 - 10:40
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby och 2 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: statsbesök. Plats: Kauppatori. Beräknad tid: 10:13 - 10:40.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor