Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
560 28.12.2015 07:36 - 08:19
Regiontrafik, linje 560 från Myrbacka, kl. 07:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 28.12.2015 07:25 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71V 28.12.2015 06:58 - 07:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 71V från Bocksbacka, kl. 06:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 28.12.2015 06:48 - 07:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 06:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 28.12.2015 06:41 - 06:45
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, möjliga förseningar. Orsak: dåligt väder. Plats: Munkkiniemen Puistotie. Beräknad tid: 06:39 - 06:45.
S
611 28.12.2015 06:11 - 06:55
Regiontrafik, linje 611 från Dickursby, kl. 05:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
31 28.12.2015 06:04 - 07:00
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Jorv, kl. 06:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122 28.12.2015 05:35 - 06:25
Regiontrafik, linje 122 från Frisansplatsen, kl. 05:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
561 27.12.2015 15:59 - 16:39
Regiontrafik, linje 561 från Aviapolis, kl. 15:39 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
561 27.12.2015 15:22 - 18:00
Regiontrafik, linje 561, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 15:18 - 18:00.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor