Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
97 21.11.2014 18:07 - 18:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Östra centrum (M), kl. 17:51 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
841 21.11.2014 17:49 - 18:40
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 17:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
82 21.11.2014 17:42 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 17:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
841 21.11.2014 17:21 - 18:25
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 17:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
97V 21.11.2014 17:07 - 17:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 97V från Östra centrum (M), kl. 16:49 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
841 21.11.2014 17:01 - 18:00
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 17:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
78 21.11.2014 16:57 - 17:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Nordsjö hamn, kl. 16:57 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
841 21.11.2014 16:20 - 17:00
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 16:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
8 6 21.11.2014 15:16 - 18:00
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 8 mot Busholmen, möjliga förseningar. Orsak: trafikstockning. Plats: Sturenkatu. Beräknad tid: 15:13 - 18:00.
S
68 21.11.2014 14:36 - 15:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 14:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor