Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
T 21.7.2015 02:30 - 04:20
Närtåg T mot Helsingfors inställd kl. 3.14 och 4.14. Buss 70X trafikerar till de mellanstationerna från Kervo till Tikkurila. Orsak: banarbeten.
S
T 20.7.2015 23:40 - 21.7.2015 01:55
Närtåg T mot Riihimäki, ingen trafik kl 0.44 och kl 1.44. Buss 70x trafikerar till de mellanstationera. Orsak: banarbeten.
S
81 20.7.2015 17:20 - 18:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 17:10 inställd. Orsak: olycka.
S
I 20.7.2015 17:03 - 17:59
Närtåg I kl. 16:59 mot flygplatsen och Helsingfors , inställd. Beräknad tid: 16:59 - 17:59.
S
I 20.7.2015 15:01 - 15:29
Närtåg I mot flygplatsen och Helsingfors kl. 14:29, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 14:58 - 15:29.
S
66A 20.7.2015 14:58 - 15:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 66A från Drumsö(Hallonnäs), kl. 14:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
205 20.7.2015 14:28 - 15:32
Regiontrafik, linje 205 från Helsingfors, kl. 14:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
205 20.7.2015 13:54 - 14:50
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 13:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 20.7.2015 12:15 - 13:00
K-tågen mot Kervo inte stannar mellan Dickursby och Kervo. Beräknad tid: 07:46 - 13:00.
S
731 20.7.2015 12:10 - 12:59
Regiontrafik, linje 731 från Helsingfors, kl. 11:59 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

18.10.2018 Lövhalkan är här

Sidor