Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
143 28.12.2015 07:51 - 08:56
Regiontrafik, linje 143 från Sökö, kl. 07:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 28.12.2015 07:45 - 08:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 62 från Britas, kl. 07:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
335 28.12.2015 07:42 - 08:33
Vanda lokaltrafik, linje 335 från Linnais, kl. 07:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71V 28.12.2015 07:41 - 08:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 71V från Järnvägstorget, kl. 07:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
560 28.12.2015 07:36 - 08:19
Regiontrafik, linje 560 från Myrbacka, kl. 07:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 28.12.2015 07:25 - 08:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 07:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
71V 28.12.2015 06:58 - 07:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 71V från Bocksbacka, kl. 06:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 28.12.2015 06:48 - 07:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 06:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 28.12.2015 06:41 - 06:45
Spårvägslinje 4 mot Skatudden, möjliga förseningar. Orsak: dåligt väder. Plats: Munkkiniemen Puistotie. Beräknad tid: 06:39 - 06:45.
S
611 28.12.2015 06:11 - 06:55
Regiontrafik, linje 611 från Dickursby, kl. 05:55 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor