Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 4T 6.12.2015 16:32 - 21:30
Spårvägslinjerna: 4 och 4T trafikers till Trekantan. Rutten mellan Glaspalatsen-Skattudden ersätts av bussarna 4X och 4TX. Orsak: publik evenemang. Beräknad tid: 17:30 - 21:30.
S
3 6.12.2015 16:30 - 21:30
Spårvägslinje 3, undantagsrutt till Styrmansagatan. Busslinje 3X trafikeras mellan Södra Kajen - Femkanten. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 17:30 - 21:30.
S
2 6.12.2015 16:29 - 21:30
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras till Styrmansgatan. Rutten Södra Kajen - Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 17:30 - 21:30.
S
2 6.12.2015 16:00 - 17:30
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras rutten Operan - Glaspalatsen - Järnvägstorget. Runebergsgatan och Kampen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 17:00 - 17:30.
S
79 6.12.2015 13:05 - 14:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 13:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 6.12.2015 08:37 - 09:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 08:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
Z 6.12.2015 07:11 - 07:25
Närtåg Z mot Helsingfors från Lahtis klockan 6.17 , försenas. Orsak: tekniska problem. Plats: Helsingfors. Beräknad tid: 07:06 - 07:25.
S
321 5.12.2015 21:09 - 21:50
Regiontrafik, linje 321 från Gammelgård, kl. 20:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
7B 5.12.2015 19:03 - 19:30
Spårvägslinje 7B mot Böle, möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Hallituskatu. Beräknad tid: 19:01 - 19:30.
S
K 5.12.2015 15:56 - 16:44
Närtåget K mot Kervo, kl. 15:44 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor