Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
14 10.12.2015 19:51 - 11.12.2015 08:00
Linje 14 från Smedjebacka, undantagsrutt. Orsak: vägarbete, hållplatsen 1210. Beräknad tid: 19:41- 11.12.2015 08:00. Bussarna kör längs Fredriksgatan.
S
86 10.12.2015 18:13 - 19:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 18:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 10.12.2015 17:23 - 18:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 17:19 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
69 10.12.2015 17:01 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 69, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:59 - 18:00.
S
787 10.12.2015 15:36 - 16:20
Regiontrafik, linje 787 från Helsingfors, kl. 15:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
550 10.12.2015 12:46 - 13:29
Regiontrafik, linje 550 från Östra centrum, kl. 12:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
554 10.12.2015 11:49 - 12:39
Regiontrafik, linje 554 från Alberga, kl. 11:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 10.12.2015 09:42 - 10:29
Närtåg I mot flygplatsen och Helsingfors kl. 8:29, inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:29 - 10:29.
S
86 9.12.2015 18:36 - 19:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 18:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 9.12.2015 18:04 - 18:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 17:58 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor