Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
86 9.12.2015 18:36 - 19:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 18:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 9.12.2015 18:04 - 18:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 17:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 9.12.2015 16:49 - 17:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Drumsö (Hallonnäs), kl. 16:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
237B 9.12.2015 16:45 - 17:30
Regiontrafik, linje 237B från Sockenbacka, kl. 16:30 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
92 9.12.2015 16:28 - 17:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 16:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 9.12.2015 16:28 - 17:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 16:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 9.12.2015 15:55 - 16:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 15:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
97 9.12.2015 14:28 - 15:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 14:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 9.12.2015 11:03 - 12:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 11:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 9.12.2015 06:41 - 08:10
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 07:10 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor