Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
T 7.7.2015 00:01 - 05:20
T-tågen stannar inte mellan Dickursby och Kervo kl. 0.20 - 5.20. Busslinje 70X trafikerar till de mellanstationerna. Orsak: växel installering.
S
96 6.7.2015 15:42 - 16:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Porslaxvägen, kl. 15:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85 82 89 82B 86N 85N 85B 86 88 81 84 80 86B 83 6.7.2015 15:05 - 17:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 80, 81, 82, 82B, 83, 84, 85, 85N, 86, 86B, 86N, 88, 89 och 85B, försenas. Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 15:00 - 17:00.
S
77A 6.7.2015 08:36 - 09:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Jakobacka, kl. 08:17 inställd. Orsak: olycka.
S
50 6.7.2015 06:38 - 09:36
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 08:36 inställd. Orsak: personalbrist.
S
63 6.7.2015 06:23 - 07:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 06:17 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
50 6.7.2015 06:22 - 08:35
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 07:35 inställd. Orsak: personalbrist.
S
50 6.7.2015 06:19 - 08:36
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 07:36 inställd. Orsak: personalbrist.
S
50 6.7.2015 06:18 - 07:34
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 06:34 inställd. Orsak: personalbrist.
S
4 10 6.7.2015 06:16 - 07:00
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 10 mot Lillhoplax, försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Töölön tulli. Beräknad tid: 06:13 - 07:00.

Sidor

Sidor

Sidor