Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 8.7.2014 19:37 - 20:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 19:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 8.7.2014 19:37 - 20:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 19:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 8.7.2014 18:15 - 18:58
Vanda lokaltrafik, linje 55 från Dickursby, kl. 17:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 8.7.2014 17:16 - 17:34
Närtåget M från centrum, kl. 17:04 inställd.
S
M 8.7.2014 17:16 - 18:02
Närtåget M mot centrum, kl. 17:32 inställd.
S
M 8.7.2014 17:11 - 17:24
Närtåget M från centrum, kl. 16:54 inställd.
S
M 8.7.2014 17:11 - 17:52
Närtåget M mot centrum, kl. 17:22 inställd.
S
452 8.7.2014 15:40 - 16:37
Regiontrafik, linje 452 från Myrbacka, kl. 15:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
510 8.7.2014 15:18 - 16:26
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 15:26 inställd. Orsak: personalbrist.
S
3 2 7.7.2014 23:45 - 9.7.2014 02:00
Spårvagnarna 2 and 3 kör mot Forsby hall efter kl. 23.45 rutten Karlsgatan/Helsingegatan - Sörnäs - Tavastvägen p.g.a. rälsarbeten.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor