Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
604 15.5.2015 10:31 - 11:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 604 från Östra Baggböle, kl. 10:32 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
67 15.5.2015 09:06 - 10:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 09:05 inställd. Orsak: olycka.
S
59 15.5.2015 08:50 - 09:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 08:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 15.5.2015 07:53 - 08:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 07:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 15.5.2015 07:43 - 08:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 07:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 15.5.2015 07:34 - 08:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 07:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 15.5.2015 07:33 - 08:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Östra Baggböle, kl. 07:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
30 14.5.2015 15:14 - 15:58
Vanda lokaltrafik, linje 30 från Linnais, kl. 14:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 87 14.5.2015 02:30 - 20:00
Busslinjer 70, 87, 710N och 730 kör i Korso centrum rutten Gråsiskavägen-Korsovägen-Örnvingen-Åkersorksgränden kl. 3-20 p.g.a. marknaden.
S
730 14.5.2015 02:30 - 20:00
Busslinjer 70, 87, 710N och 730 kör i Korso centrum rutten Gråsiskavägen-Korsovägen-Örnvingen-Åkersorksgränden kl. 3-20 p.g.a. marknaden.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor