Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
841 31.10.2014 16:31 - 17:40
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 16:40 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
20 31.10.2014 15:55 - 16:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 15:52 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
171 31.10.2014 15:45 - 17:25
Regiontrafik, linje 171 från Kampen, kl. 16:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
110 31.10.2014 15:05 - 16:04
Regiontrafik, linje 110 från Helsingfors, kl. 15:04 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
506 31.10.2014 08:25 - 09:05
Regiontrafik, linje 506 från Norra Hagalund, kl. 08:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
324 31.10.2014 07:23 - 08:11
Regiontrafik, linje 324 från Kalajärvi, kl. 07:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 31.10.2014 07:11 - 08:41
Närtåget K mot Kervo, kl. 07:41 inställd.
S
K 31.10.2014 07:11 - 09:25
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:25 inställd.
S
633 31.10.2014 07:09 - 08:00
Regiontrafik, linje 633 från Helsingfors, kl. 07:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 4T 31.10.2014 07:00 - 2.11.2014 02:30
Spårvagnslinjerna 4 ja 4T ersätts med busslinje 4X mellan Mejlans och Munksnäs 1-2.11. Omstigningshållplatser vid Tölö tull.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor