Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 15.5.2015 15:11 - 15:43
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 15:13 inställd.
S
K 15.5.2015 15:01 - 16:15
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 15:15 inställd.
S
603 15.5.2015 10:32 - 11:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 603 från Britas, kl. 10:56 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
604 15.5.2015 10:31 - 11:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 604 från Östra Baggböle, kl. 10:32 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
67 15.5.2015 09:06 - 10:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 09:05 inställd. Orsak: olycka.
S
59 15.5.2015 08:50 - 09:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 08:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 15.5.2015 07:53 - 08:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 07:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 15.5.2015 07:43 - 08:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 07:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 15.5.2015 07:34 - 08:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 07:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
64 15.5.2015 07:33 - 08:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Östra Baggböle, kl. 07:16 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor