Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
98 10.5.2015 15:36 - 16:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 98, försenas.
S
45 10.5.2015 07:17 - 07:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 45 från Kampen, kl. 06:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 9.5.2015 21:53 - 22:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 21:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
18 9.5.2015 19:58 - 20:55
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Hagalund, kl. 19:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7B 8 6 9.5.2015 19:37 - 19:45
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia, 7B mot Böle och 8 mot Arabia, försenad. Orsak: tekniska problem. Plats: Hämeentie Sörnäinen. Beräknad tid: 19:34 - 19:45.
S
156 9.5.2015 14:41 - 15:44
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 14:44 inställd. Orsak: olycka.
S
14 8.5.2015 23:00 - 23:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 22:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66 8.5.2015 21:29 - 22:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 66 från Västra Baggböle, kl. 21:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 8.5.2015 17:18 - 18:11
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Stensvik, kl. 17:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 8.5.2015 16:31 - 17:20
Regiontrafik, linje 110 från Helsingfors, kl. 16:20 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor