Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
143 30.4.2015 07:38 - 08:18
Regiontrafik, linje 143 från Sökö, kl. 07:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
7B 30.4.2015 07:28 - 07:30
Spårvägslinje 7B mot Senattorget, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Eläintarha. Beräknad tid: 07:25 - 07:30.
S
510 30.4.2015 06:24 - 07:11
Regiontrafik, linje 510 från Mårtensdal, kl. 06:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 3 1A 1 29.4.2015 16:47 - 17:20
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby , 9 mot Östra böle, 3 mot Nordenskiöldgatan och 1A mot Kottby , undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Tavastvägen - Helsingegatan - Idrottshuset. Berghäll trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Hakaniemi. Beräknad tid: 16:43 - 17:20.
S
21V 29.4.2015 16:44 - 17:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 16:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 29.4.2015 16:44 - 17:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 29.4.2015 16:06 - 17:05
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 16:05 inställd.
S
8 6 29.4.2015 15:53 - 16:30
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 8 mot Busholmen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Pauluskyrkan - Sturegatan - Idrottshuset. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Hämeentie. Beräknad tid: 15:51 - 16:30.
S
109 29.4.2015 15:40 - 16:29
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 15:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
106 29.4.2015 15:18 - 17:26
Regiontrafik, linje 106 från Helsingfors, kl. 16:26 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor