Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
76B 19.10.2015 21:38 - 22:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 76B från Malm station, kl. 21:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94A 19.10.2015 19:54 - 20:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Stensböle, kl. 19:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 19.10.2015 18:04 - 18:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 17:46 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
20 19.10.2015 17:55 - 18:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 17:36 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
20 19.10.2015 17:55 - 18:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 17:36 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
84 19.10.2015 16:53 - 17:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
84 19.10.2015 16:53 - 17:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Degerö (Gunillavägen), kl. 16:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
623B 19.10.2015 16:19 - 17:00
Regiontrafik, linje 623B från Hagnäs, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 19.10.2015 15:00 - 16:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Stårkärr, kl. 15:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
52 19.10.2015 12:52 - 13:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 12:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor