Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
737K 7.1.2016 07:27 - 08:20
Vanda lokaltrafik, linje 737K från Nissbacka, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717 7.1.2016 07:26 - 08:10
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 07:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
562 7.1.2016 07:26 - 08:47
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Mellungsbacka (M), kl. 07:47 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
76A 7.1.2016 07:25 - 08:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 07:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 7.1.2016 07:25 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 07:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77A 7.1.2016 07:24 - 08:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 07:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 7.1.2016 07:24 - 08:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 07:40 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
67 7.1.2016 07:24 - 09:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 08:27 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
735 7.1.2016 07:23 - 08:08
Vanda lokaltrafik, linje 735 från Mikkola, kl. 07:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
576 7.1.2016 07:22 - 08:05
Vanda lokaltrafik, linje 576 från Dickursby, kl. 07:05 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor