Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
973 1.6.2015 07:51 - 09:03
Regiontrafik, linje 973 från Virrenkulma, kl. 08:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
452 1.6.2015 07:29 - 08:25
Regiontrafik, linje 452 från Helsingfors, kl. 07:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
59 1.6.2015 05:33 - 06:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Hertonäs (M), kl. 05:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
64 31.5.2015 19:10 - 20:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 64 från Järnvägstorget, kl. 19:31 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
R H 31.5.2015 15:44 - 17:00
Närtågen: H och R, möjliga förseningar. Beräknad tid: 15:42 - 17:00.
S
21V 31.5.2015 14:07 - 15:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 14:05 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 31.5.2015 14:07 - 15:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 14:24 inställd. Orsak: olycka.
S
9 31.5.2015 13:56 - 14:30
Spårvägslinje 9, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järvägstorget - Mannerheimvägen - Bulevarden - Sandviken - Västra terminalen. Kampen trafikeras inte. Orsak: olycka. Beräknad tid: 13:54 - 14:30.
S
2 31.5.2015 13:55 - 14:30
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras rutten Järnvägstorget - Glaspalatsen - Arkadiagatan. Kampen trafikeras inte. Orsak: olycka. Beräknad tid: 13:52 - 14:30.
S
N 31.5.2015 05:30 - 09:00
Närtåg N stannar inte mellan Kervo och Dickursby. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 06.00 - 09:00.Till de mellanstationerna med busslinjer 70, 70X, 71 och 72.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor