Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
68 13.1.2015 07:01 - 08:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 07:48 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 13.1.2015 07:00 - 07:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 06:59 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
63 13.1.2015 07:00 - 08:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 07:43 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
3 10 1A 1 2 13.1.2015 06:50 - 09:00
Spårvägslinjerna: 1, 10, 2, 3 och 1A, möjliga förseningar. Orsak: dåligt väder. Beräknad tid: 06:46 - 09:00.
S
3 13.1.2015 06:45 - 07:45
Vanda lokaltrafik, linje 3 från Nybygget / Västersundom, kl. 06:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
50 13.1.2015 06:43 - 07:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Stårkärr, kl. 06:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 13.1.2015 06:42 - 08:05
Vanda lokaltrafik, linje 3 från Håkansböle, kl. 07:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 13.1.2015 06:16 - 07:30
Vanda lokaltrafik, linje 3 från Håkansböle, kl. 06:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
E 12.1.2015 19:36 - 20:19
Närtåget E mot Köklax, kl. 19:19 inställd.
S
E 12.1.2015 19:36 - 20:55
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 19:55 inställd.

Sidor

Sidor