Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
109 24.3.2015 17:28 - 18:09
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 17:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94A 24.3.2015 16:53 - 17:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Stensböle, kl. 16:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 24.3.2015 16:16 - 17:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 16:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
12 24.3.2015 16:05 - 16:46
Esbo lokaltrafik, linje 12 från Hagalund, kl. 15:46 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
510 24.3.2015 10:49 - 11:39
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 10:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
18 24.3.2015 07:25 - 08:06
Esbo lokaltrafik, linje 18 från Hagalund, kl. 07:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 23.3.2015 22:18 - 22:25
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 22:16 - 22:25.
S
N 23.3.2015 18:46 - 19:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 18:31 inställd.
S
9 6T 23.3.2015 17:13 - 18:10
Spårvägslinjerna: 9 mot Västra terminalen och 6T mot Västra terminalen, undantagsrutt. . Orsak: strömstörning. Plats: Jätkäsaari. Beräknad tid: 17:07 - 18:10.
S
87 23.3.2015 13:37 - 14:32
Vanda lokaltrafik, linje 87 från Mellungsbacka, kl. 13:32 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor