Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
86 21.5.2015 11:29 - 12:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 11:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
75A 21.5.2015 10:12 - 11:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 75A från Brobacka, kl. 10:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 6T 6 21.5.2015 08:18 - 08:45
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia, 8 mot Arabia och 6T mot Arabia , undantagsrutt. Vänds vid Pauluskyrkan. Arabia trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Arabian kauppakeskus. Beräknad tid: 08:14 - 08:45.
S
3 2 21.5.2015 00:49 - 01:46
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Eira. Beräknad tid: 00:46 - 01:46.
S
4 4T 20.5.2015 19:59 - 20:20
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Tukholmankatu. Beräknad tid: 19:57 - 20:20.
S
20 20.5.2015 14:51 - 15:36
Esbo lokaltrafik, linje 20 från Träskända, kl. 14:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 20.5.2015 13:29 - 14:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Östra centrum (M), kl. 13:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 20.5.2015 13:29 - 14:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 13:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
66A 65A 20 21V 20.5.2015 10:00 - 11:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 20, 21V, 65A och 66A, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Drumsö bro. Beräknad tid: 10:30 - 11:00.
S
110T 20.5.2015 10:00 - 11:00
Regiontrafik, linje 110T, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Drumsö bro. Beräknad tid: 10:30 - 11:00.

Sidor

Sidor

Sidor