Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
77A 15.10.2015 16:58 - 17:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 77A från Brobacka, kl. 16:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
436K 15.10.2015 15:58 - 16:38
Regiontrafik, linje 436K från Kalajärvi, kl. 15:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 15.10.2015 15:29 - 16:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 15:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 15.10.2015 12:46 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 kör längs Hämeentie i Berghäll 15.10-1.11 på grund av spårarbeten. Bussen kör inte via Porthansgatan.
S
K 15.10.2015 10:46 - 11:34
Närtåget K mot Kervo, kl. 10:34 inställd.
S
K 15.10.2015 10:46 - 12:20
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 11:20 inställd.
S
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, oregelbundna turer, väntetid högst ca 15 min. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:05 - 10:30.
S
E 15.10.2015 07:16 - 08:43
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 07:43 inställd.
S
7A 15.10.2015 07:14 - 07:25
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Beräknad tid: 07:12 - 07:25.
S
84 15.10.2015 06:52 - 07:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 84 från Hertonäs (M), kl. 06:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor