Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 12.10.2015 08:51 - 09:34
Närtåget A mot Alberga, kl. 09:04 inställd.
S
A 12.10.2015 08:51 - 09:57
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 09:27 inställd.
S
P 12.10.2015 08:26 - 09:09
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 08:09 inställd.
S
A 12.10.2015 08:26 - 08:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 08:24 inställd.
S
A 12.10.2015 08:26 - 09:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 08:47 inställd.
S
68 12.10.2015 08:04 - 09:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 08:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 12.10.2015 07:16 - 08:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 07:08 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
67 12.10.2015 07:08 - 08:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 07:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
311 12.10.2015 06:03 - 07:09
Vanda lokaltrafik, linje 311 från Tavastby, kl. 06:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
506 12.10.2015 05:44 - 06:25
Regiontrafik, linje 506 från Vik, kl. 05:25 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor