Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
R Z H 15.5.2015 16:43 - 18:00
Närtågen: N, H, R och Z, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 16:15-18:00
S
I 15.5.2015 16:36 - 17:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 16:55 inställd.
S
I 15.5.2015 16:36 - 17:35
Närtåget I mot Dickursby, kl. 17:05 inställd.
S
I 15.5.2015 16:36 - 17:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 17:23 inställd.
S
I 15.5.2015 16:36 - 18:03
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 17:33 inställd.
S
I 15.5.2015 16:26 - 17:05
Närtåget I mot Dickursby, kl. 16:35 inställd.
S
I 15.5.2015 16:26 - 17:15
Närtåget I mot Dickursby, kl. 16:45 inställd.
S
I 15.5.2015 16:26 - 17:33
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 17:03 inställd.
S
I 15.5.2015 16:26 - 17:43
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 17:13 inställd.
S
I 15.5.2015 16:11 - 17:23
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 16:53 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor