Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 29.5.2015 17:41 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 17:30 inställd. Orsak: olycka.
S
2 29.5.2015 15:48 - 16:36
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Sökö, kl. 15:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 29.5.2015 15:41 - 16:27
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Tavastberga, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 29.5.2015 15:41 - 16:44
Esbo lokaltrafik, linje 22 från Alberga, kl. 15:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
107 29.5.2015 15:10 - 16:06
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 15:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94V 29.5.2015 14:49 - 15:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 94V från Gårdsbacka (M), kl. 14:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 29.5.2015 12:41 - 13:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 12:31 inställd.
S
N 29.5.2015 12:41 - 14:15
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 13:15 inställd.
S
171 29.5.2015 07:16 - 09:10
Regiontrafik, linje 171 från Kampen, kl. 08:10 inställd. Orsak: olycka.
S
M 29.5.2015 07:01 - 07:17
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 06:47 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor