Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
624 19.10.2015 07:27 - 08:18
Vanda lokaltrafik, linje 624 från Dickursby, kl. 07:18 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
562 19.10.2015 06:22 - 07:10
Vanda lokaltrafik, linje 562 från Aviapolis, kl. 06:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 19.10.2015 05:00 - 26.10.2015 05:00
Spårvägslinje 2, undantagsrutt. Trafikeras rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Aleksandersgatan. Järnvägstorget och Mikaelsgatan trafikeras inte. Orsak: gatuschakt. Beräknad tid: 05:00 - 26.10.2015 05:00.
S
I N 17.10.2015 21:00 - 23:00
Närtågen N och I från Helsingfors mot norr stannar inte i Kottby och Oggelby. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 22:00 - 23:00.
S
92 17.10.2015 17:16 - 18:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 17:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
158 17.10.2015 13:23 - 14:08
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 13:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7A 17.10.2015 11:06 - 11:30
Spårvägslinje 7A, undantagsrutt. Trafikeras rutten Djurgården - Idrottshuset - Karlsgatan. Böle, Backasgatan och Sörnäs trafikeras inte. Orsak: felparkerad bil. Plats: Kellosilta. Beräknad tid: 11:04 - 11:30.
S
9 3 7B 8 6T 2 6 7A 17.10.2015 08:29 - 09:00
Spårvägslinjerna: 6, 7A, 7B, 8, 9, 6T, 2 och 3, försenad. Orsak: strömstörning. Plats: Hämeentie/Kustaa Vaasantie. Beräknad tid: 06:55 - 09:00.
S
9 3 7B 8 6T 2 6 7A 17.10.2015 06:55 - 08:00
Spårvägslinjerna: 6, 7A, 7B, 8, 9, 6T, 2 och 3, försenad. Orsak: strömstörning. Plats: Hämeentie/Kustaa Vaasantie. Beräknad tid: 05:47 - 08:00.
S
9 3 7B 8 6T 2 6 7A 17.10.2015 05:47 - 07:00
Spårvägslinjerna: 6, 7A, 7B, 8, 9, 6T, 2 och 3, försenad. Orsak: strömstörning. Plats: Hämeentie/Kustaa Vaasantie. Beräknad tid: 05:43 - 07:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor