Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 27.5.2015 19:41 - 20:41
Närtåget N mot Kervo, kl. 19:41 inställd.
S
N 27.5.2015 19:41 - 21:25
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 20:25 inställd.
S
M 27.5.2015 18:51 - 19:34
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 19:04 inställd.
S
M 27.5.2015 18:51 - 20:02
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 19:32 inställd.
S
E 27.5.2015 18:46 - 19:49
Närtåget E mot Köklax, kl. 18:49 inställd.
S
E 27.5.2015 18:46 - 20:25
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 19:25 inställd.
S
N 27.5.2015 18:36 - 19:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 18:31 inställd.
S
N 27.5.2015 18:36 - 20:15
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 19:15 inställd.
S
M 27.5.2015 18:26 - 19:17
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 18:47 inställd.
S
M 27.5.2015 18:26 - 18:49
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 18:19 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor