Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
39 16.10.2015 12:28 - 13:12
Regiontrafik, linje 39 från Kampen, kl. 12:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 16.10.2015 09:50 - 10:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 09:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 16.10.2015 09:28 - 10:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 09:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 16.10.2015 07:31 - 07:49
Närtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 07:19 inställd.
S
3 16.10.2015 05:00 - 19.10.2015 05:00
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan trafikeras från Olympiaterminalen mott norr. Eira-Bulerarden trafikeras inte. Orsak: gatuarbete. Beräkanad tid: kl.5-19.10. kl. 5.
S
3 16.10.2015 05:00 - 19.10.2015 05:00
S
2 16.10.2015 05:00 - 19.10.2015 05:00
Spårvägslinje 2 mot Eira undantagsrutt. Trafikeras rutten Simonsgatan-Mannerheimvägen-Bulevarden . Fredriksgatan-Fabrikksgatan. Orsak: gatuschakt. Beräknad tid: 05:00 - 19.10.2015 05:00.
S
2 16.10.2015 05:00 - 19.10.2015 05:00
Spårvägslinje 2 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Simonsgatan. Järnvägstorget och Mikaelsgatan trafikeras inte. Orsak: gatuschakt. Beräknad tid: 05:00 - 19.10.2015 05:00.
S
722 15.10.2015 20:40 - 21:40
Regiontrafik, linje 722 från Järnvägstorget, kl. 20:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor