Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
71 27.6.2015 19:56 - 20:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 19:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
23 27.6.2015 17:48 - 18:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 17:39 inställd. Orsak: olycka.
S
4 27.6.2015 14:07 - 14:45
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Elisabetsgatan - Snellmansgatan - Alexandersgatan. Orsak: publikevenemang. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 14:05 - 14:45.
S
7B 7A 27.6.2015 14:06 - 14:45
Spårvägslinjerna: 7A mot Böle och 7B mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Plats: SEnaatintori. Beräknad tid: 14:04 - 14:45.
S
10 27.6.2015 14:04 - 15:03
Spårvägslinje 10 mot Kirurgen, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Trekanten - Studenthuset. Kirurgen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Plats: Kirurgi. Beräknad tid: 14:03 - 15:03.
S
231N 27.6.2015 03:21 - 04:40
Regiontrafik, linje 231N från Helsingfors, kl. 03:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
75 27.6.2015 01:48 - 02:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 75 från Järnvägstorget, kl. 01:46 inställd. Orsak: olycka.
S
14 26.6.2015 17:44 - 18:47
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Hagalund, kl. 17:47 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor