Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
21V 4.10.2015 19:04 - 20:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 19:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 4.10.2015 18:57 - 20:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 19:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 4.10.2015 18:08 - 18:30
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 3 rutten Järnvägstorget - Alexandersgatan - Salutorget - som 2 rutten Olympiaterminalen - Eira - Bulevarden - Mannerheimvägen - Simonsgatan. Orsak: tekniska problem. Plats: Salutorget. Beräknad tid: 18:04 - 18:30.
S
560 4.10.2015 13:59 - 14:51
Regiontrafik, linje 560 från Myrbacka, kl. 13:51 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
16 4.10.2015 11:00 - 18:00
Helsingfors busslinje 16 Järnvägstorget-Högholmen, bussarna kan försenas. Orsak: trafikstockning i Blåbärslandet. Beräknad tid: 10.52-18.00.
S
K 4.10.2015 09:00 - 13:15
Närtåg K från Kervo trafikeras till Dickusrsby men inte längre mot Helsingfors. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 10:15 - 13:15.
S
K 4.10.2015 09:00 - 13:15
Närtåg K från Helsingifors stannari inte mellan Helsingfors och Dickusrsby. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 10:15 - 13:15.
S
T P N 3.10.2015 21:00 - 4.10.2015 13:00
Närtågen: N, T och P mot Helsingfors stannar inte i Oggelby och Kottby. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 22:00 - 04.10 kl. 13:00.
S
3 2 3.10.2015 17:28 - 18:00
Spårvägslinjerna: 2 och 3, försenad. Orsak: ordningsproblem. Plats: Centrum. Beräknad tid: 17:26 - 18:00.
S
4 4T 3.10.2015 17:26 - 18:00
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, försenad. Orsak: ordningsproblem. Plats: Centrum. Beräknad tid: 17:22 - 18:00.

Sidor

Sidor