Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 13.8.2015 17:36 - 18:24
Närtåget A mot Alberga, kl. 17:54 inställd.
S
A 13.8.2015 17:36 - 18:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 18:17 inställd.
S
10 13.8.2015 16:52 - 17:30
Spårvägslinje 10, försenad. Orsak: trafikstockning. Plats: Ruskeasuo. Beräknad tid: 16:49 - 17:30.
S
571 13.8.2015 16:06 - 17:02
Vanda lokaltrafik, linje 571 från Varistorna, kl. 16:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 13.8.2015 15:51 - 17:00
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 16:00 inställd.
S
85 13.8.2015 15:50 - 16:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 15:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
147 13.8.2015 14:08 - 15:01
Regiontrafik, linje 147 från Helsingfors, kl. 14:01 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
619 13.8.2015 09:56 - 10:38
Vanda lokaltrafik, linje 619 från Dickursby, kl. 09:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 13.8.2015 08:36 - 09:09
Närtåget I mot Dickursby, kl. 08:39 inställd.
S
A 13.8.2015 06:39 - 07:10
Närtåg A, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 06:37 - 07:10.

Sidor

Sidor

Sidor