Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
77 15.8.2015 14:39 - 15:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 14:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 15.8.2015 14:00 - 19:00
Spårvägslinje 6T, undantagsrutt. Sträckan Järnvägstation-Uppropskontoret körs som linje 9 via Kampen. Bulevarden trafikeras inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Tid: 15:30 - 19.
S
14 15.8.2015 14:00 - 18:30
Helsingfors linje 14, undantagsrutt. Ändhållplats Jungfrustigen, Ärtholmen trafikeras inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Beräknad tid: 15:30 - 18:30.
S
18 15.8.2015 14:00 - 18:30
Helsingfors linje 18, undantagsrutt. Ändhållplats Kaptensskvären. Havsgatan trafikeras inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Tid: 15:30-18:30.
S
8 15.8.2015 14:00 - 21:00
Spårvägslinje 8 kör undantagsrutten Arabia-Sörnäs-Tavastvägen-Hagnäs-Järnvägsstation-Tölö hall. Helsingegatan, Runebergsgatan och Mechelingatan körs inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Tid: 16-21.
S
21V 15.8.2015 14:00 - 20:30
Helsingfors linje 21V, undantagsrutt. Körs till Hallonnäs via Mörtnäsvägen. Sjöallen trafikeras inte. Orsak: Helsinki City Marathon. Tid: 15-20.30.
S
110T 15.8.2015 14:00 - 20:00
T-linjerna via Drumsö kör till Västerläden via Lemisholmsvägens korsning. Hållplatserna Enåsen och Braxviksvägen trafikeras inte. Orsak: Helsinnki City Marathon. Tid: 15-20.
S
20 15.8.2015 14:00 - 20:30
Helsingfors linje 20, undantagsrutt. Kl 15-18.30 via N. Järnvägsgatan, Bulevarden trafikeras inte. Ca. kl 15-20.30 i Drumsö körs linjen till Hallonnäs, inte Enåsen. Orsak: Helsinki City Marathon.
S
70T 15.8.2015 14:00 - 21:00
Helsingfors linje 70T, undantagsrutt. Körs via Nordenskiöldsgatan och A. Kivis gata. Orsak: Helsinki City Marathon. Tid: 15.30-21.
S
58 15.8.2015 12:28 - 13:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 12:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor