Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
28 26.8.2015 14:33 - 15:15
Esbo lokaltrafik, linje 28 från Alberga station, kl. 14:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 1A 8 1 6 26.8.2015 14:18 - 27.8.2015 00:00
Spårvägslinjerna: 1, 6, 8, 9 och 1A, glesare turer. Orsak: brist på personal. Beräknad tid: 14:13 - 24:00.
S
4 10 7B 4T 26.8.2015 14:11 - 15:00
Spårvägslinjerna: 4, 4T, 7B och 10, försenad. Orsak: sjukdomsfall. Beräknad tid: 14:00 - 15:00.
S
518 26.8.2015 08:50 - 09:30
Regiontrafik, linje 518 från Kungsbacka, kl. 08:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
270 26.8.2015 08:45 - 09:33
Regiontrafik, linje 270 från Helsingfors, kl. 08:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
112 26.8.2015 08:32 - 09:17
Regiontrafik, linje 112 från Mattby, kl. 08:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
788 26.8.2015 05:47 - 07:15
Regiontrafik, linje 788 från Helsingfors, kl. 06:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
20N 26.8.2015 01:11 - 02:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 20N från Drumsö(Enåsen), kl. 01:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20N 26.8.2015 01:11 - 02:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 20N från Stationsplatsen, kl. 01:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
P 25.8.2015 19:11 - 20:44
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 19:44 inställd.

Sidor

Sidor