Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
9 3 28.9.2015 23:00 - 29.9.2015 05:00
Spårvagnar 9 mot Västra terminalen och 3 mot Brunnsparken, undantagsrutt: Hagnäs-Snellmansgatan-Alexandersgatan-Studenthuset. Orsak: banarbeten. Tid: 29.09.2015 0.00-5.00.
S
85 28.9.2015 20:12 - 21:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 20:04 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 28.9.2015 17:00 - 17:10
Spårvägslinje 4 mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Stockholmsgatan och Munksnäs trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 16:58 - 17:10.
S
8 6 28.9.2015 15:53 - 16:15
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia och 8 mot Arabia, undantagsrutt. Vänds vid Pauluskyrkan. Arabia trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 15:51 - 16:15.
S
P 28.9.2015 15:36 - 16:19
Närtåget P mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 15:19 inställd.
S
731 28.9.2015 06:48 - 07:45
Regiontrafik, linje 731, undantagsrutt. Orsak: olycka. Plats: Korso anslutning. Beräknad tid: 06:45 - 07:45.
S
21V 28.9.2015 06:24 - 07:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 06:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 27.9.2015 23:00 - 28.9.2015 04:00
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Alexandersgatan - Snellmansgatan - Hagnäs. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 24:00 - 28.09.2015 04:00.
S
4 4T 27.9.2015 23:00 - 28.9.2015 04:00
Spårvägslinjerna: 4 och 4T mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Alexandersgatan- Mikaelsgatan-Brunnsgatan. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 24:00 - 28.09.2015 04:00.
S
132 27.9.2015 21:40 - 22:43
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 21:43 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor