Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
3 13.1.2015 06:42 - 08:05
Vanda lokaltrafik, linje 3 från Håkansböle, kl. 07:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
3 13.1.2015 06:16 - 07:30
Vanda lokaltrafik, linje 3 från Håkansböle, kl. 06:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
E 12.1.2015 19:36 - 20:19
Närtåget E mot Köklax, kl. 19:19 inställd.
S
E 12.1.2015 19:36 - 20:55
Närtåget E mot Helsingfors, kl. 19:55 inställd.
S
7A 12.1.2015 19:23 - 19:41
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Liisankatu. Beräknad tid: 19:21 - 19:41.
S
51 12.1.2015 19:17 - 20:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 19:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
741 12.1.2015 18:17 - 19:00
Regiontrafik, linje 741 från Kungsbacka, kl. 18:00 inställd. Orsak: olycka.
S
71 12.1.2015 18:05 - 19:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 71 från Järnvägstorget, kl. 18:03 inställd. Orsak: olycka.
S
41 12.1.2015 17:25 - 18:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 41 från Kampen, kl. 17:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
315 12.1.2015 17:15 - 17:59
Regiontrafik, linje 315 från Gammelgård, kl. 16:59 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor