Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
P 31.8.2015 17:33 - 18:59
Närtåg P mot flygplatsen och Helsingfors kl.17:59 inställd.
S
67V 31.8.2015 16:29 - 17:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 67V från Järnvägstorget, kl. 16:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
172 31.8.2015 16:28 - 18:15
Regiontrafik, linje 172 från Kampen, kl. 17:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 31.8.2015 15:11 - 16:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 15:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
63 31.8.2015 14:33 - 15:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 14:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 31.8.2015 14:10 - 14:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 13:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
906 31.8.2015 09:21 - 10:15
Kyrkslätt lokaltrafik, linje 906 från Kauhala, kl. 09:15 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
K 31.8.2015 07:31 - 08:30
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 07:30 inställd.
S
65A 31.8.2015 06:51 - 07:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Drumsö (Hallonnäs), kl. 06:37 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
345 31.8.2015 05:54 - 06:42
Regiontrafik, linje 345 från Rinnehemmet, kl. 05:42 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor