Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 13.5.2015 05:26 - 08:05
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:35 inställd.
S
I 13.5.2015 05:26 - 08:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:55 inställd.
S
I 13.5.2015 05:26 - 08:33
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 08:03 inställd.
S
I 13.5.2015 05:26 - 08:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 08:23 inställd.
S
I 13.5.2015 05:26 - 07:05
Närtåget I mot Dickursby, kl. 06:35 inställd.
S
I 13.5.2015 05:26 - 07:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 06:55 inställd.
S
I 13.5.2015 05:11 - 06:13
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 05:43 inställd.
S
U 13.5.2015 05:11 - 06:50
Närtåget U mot Helsingfors, kl. 05:50 inställd.
S
T 13.5.2015 04:53 - 05:30
Närtåg T mot Helsingfors , försenas. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 04:41 - 05:30.
S
K I N 13.5.2015 04:42 - 09:30
Närtågen K och I inställd, på Stambanan trafikeras bara med N-tågen. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: tillsvidare.

Sidor

Sidor

Sidor