Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
14 26.11.2014 09:47 - 10:47
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Stensvik, kl. 09:47 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
14 26.11.2014 08:47 - 09:42
Esbo lokaltrafik, linje 14 från Stensvik, kl. 08:42 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
243 26.11.2014 07:48 - 08:28
Regiontrafik, linje 243 från Veikkola, kl. 07:28 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
53 26.11.2014 07:22 - 08:20
Vanda lokaltrafik, linje 53 från Myrbacka, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 543 14 12 3 2 46 26.11.2014 07:00 - 10:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 07:00 - 10:00.
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 26.11.2014 07:00 - 10:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 07:00 - 10:00.
S
106 26.11.2014 06:48 - 08:16
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 07:16 inställd. Orsak: olycka.
S
58B 26.11.2014 06:42 - 07:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Östra centrum (M), kl. 06:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 26.11.2014 05:13 - 06:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 05:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 25.11.2014 20:50 - 21:15
Spårvägslinje 9, undantagsrutt. Trafikeras rutten Karlsgatan - Idrottsgatan - Sturegatan - Backasvägen - Mässcentrum. Flemingsgatan, Aleksis Kivis gata och Jämsägatan trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Pasila. Beräknad tid: 19:53 - 21:15.

Sidor

Sidor