Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 543 14 12 3 2 46 12.12.2014 14:00 - 18:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 18:00.
S
802 12.12.2014 12:01 - 16:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 802, undantagsrutt. Trafikerar från Skonertvägen till Jollasvägen. Linjen Orsak: vägarbete. Beräknad tid: 11:51 - 16:30.
S
6 12.12.2014 11:28 - 16:00
Spårvägslinje 6, undantagsrutt. Vänds vid Trekanten. Sandviken trafikeras inte. Orsak: banarbeten. Beräknad tid: 12:17 - 12.12.2014 16:00.
S
59 12.12.2014 07:55 - 08:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 07:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
231 12.12.2014 00:07 - 13.12.2014 00:50
Regiontrafik, linje 231 från Helsingfors, undantagsrutt Mäkkylänpuistotie körs inte. Beräknad tid: 00:04 - 24:50.
S
20 11.12.2014 18:53 - 19:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 18:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
734 11.12.2014 17:25 - 18:30
Regiontrafik, linje 734 från Helsingfors, kl. 17:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 11.12.2014 17:12 - 18:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 17:35 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 11.12.2014 16:57 - 17:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 16:39 inställd. Orsak: olycka.
S
21V 11.12.2014 16:57 - 18:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Drumsö (Hallonnäs), kl. 17:11 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor