Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
68 22.8.2015 16:00 - 16:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 15:54 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
9 4 3 10 7B 4T 8 6T 2 6 7A 22.8.2015 15:44 - 18:00
Spårvägslinjerna: 4, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 6T, 2 och 3, försenas. Orsak: publikevenemang. Plats: Central. Beräknad tid: 15:41 - 18:00.
S
58 22.8.2015 09:30 - 10:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 09:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 22.8.2015 08:00 - 23:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 94, undantagsrutt Kvarnmästarvägen-Gårdsbackavägen. Via Portvägen, Humikkalavägen, Klamivägen och Lallukkavägen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 09:00 - 23:00.
S
812 22.8.2015 08:00 - 18:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 812, undantagsrutt Kvarnmästarvägen-Gårdsbackavägen. Via Portvägen, Humikkalavägen, Klamivägen och Lallukkavägen trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 09:00 - 18:00.
S
502 22.8.2015 07:00 - 19:30
Regiontrafik, linje 502, undantagsrutt Helsingegatan-Runebergsgatan-Rosavillagatan-Eino Leinos gatan. Orsak: publik evenemang. Beräknad tid 22.8. kl. 08:00 - 19:30.
S
3 22.8.2015 06:40 - 23.8.2015 01:40
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken, undantagsrutt. Trafikeras rutten Mannerheimvägen-Alexandersgatan-Unionsgatan. Rutten mellan Bulevarden-Eira trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 06:40 - 23.08.2015 01:40.
S
2 22.8.2015 04:40 - 23.8.2015 01:20
Spårvägslinje 2, undantagsrutt i riktningen Nordenskiöldsgatan. Fabiksgatan-Bulevarden-Manneheimvägen. Rutten mellan Södrä hamnen-Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 22.8 från kl. 05:40 till slutet av trafiken.
S
A 21.8.2015 21:31 - 21:54
Närtåget A mot Alberga, kl. 21:24 inställd.
S
A 21.8.2015 21:31 - 22:17
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 21:47 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor